Trójca styczniowa

Lektura przed seansem W dobie, w której wykresy i procenty wyraźnie wskazują, że nie czytamy, wydawcy szukają…