„Miłość, Bóg i kuchnia francuska”

Autor: James F. Twyman
Jedzenie może być przeżyciem duchowym.