Portret własny Autora – Agnieszka Tomczyszyn

Autor tekstu: Agnieszka Tomczyszyn Zdjęcie: Magdalena Deberny Imię – cechy pozytywne Ambiwalencja uczuć – swoiste rozdwojenie jaźni…