Jan Nowak-Jeziorański – Zbigniew Brzeziński

Listy 1959–2003 386 listów przesłanych w ciągu 44 lat – korespondencja Jana Nowaka-Jeziorańskiego i Zbigniewa Brzezińskiego to…